STICHTING CORBELLO IS EEN CHARITATIEVE INSTELLING OPGERICHT IN 2003.

ACTIVITEITEN


Stichting Corbello heeft als statutaire doelstelling:
Het in financiële zin ondersteunen en stimuleren van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting vervult haar statutaire doelstelling onder meer door het benaderen van contribuanten die zich verplichten gedurende vijf achtereenvolgende jaren een vaste bijdrage te schenken aan de stichting.

Stichting Corbello ondersteunt jaarlijks een groot aantal goede doelen middels giften aan non-gouvernementele organisaties. Deze schenkingen zijn mogelijk dankzij de giften van contribuanten.