Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 2 personen:

Beloningsbeleid:

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst.